Autor stránek

Autor stránek

ZPRÁVA VELITELE SDH VYŠEHOŘOVICE 2010

V letošním roce se nám podařilo uskutečnit a zvládnout mnoho úkolů, které jsme si naplánovali, zpočátku to bylo dokončení oprav zasedací místnosti.Koncem března byli 4 členové na školení v B.Poličanech(2VD+2strojníci),dále jsme na jaře založili kolektiv mladých hasičů, který má od začátku 15 dětí a 3 vedoucí v příštím roce počítáme s dalším rozšířením, abychom uspokojili zájem dalších nových dětí. Po letních prázdninách se další 2 členové zúčastnili školení v Hlavenci takže v současnosti máme proškolené 3 velitelé družstva a 3strojníky, což byl náš velký nedostatek, dále byli dva členové na školení vedoucích mládeže. Jelikož i ostatní členové družstev se celkem vzorně účastní pravidelných školení, tak si myslím že nároky na nás kladené co se týče proškolení jednotky jsme zvládli dobře. TECHNIKA- podařilo se nám dokončit převod RTH Cas 25 na náš sbor a v současné době je vybaven všemi pro nás dostupnými prostředky potřebnými k zásahu. Dále jsme zakoupili další PS 12, na které bylo třeba udělat střední opravu a nyní se používá místo té starší, na níž se také začalo s větší opravou. Naše Praga RN je v dobré kondici takže jsme na ní kromě drobných oprav dělali jen opravy laku, u stříkačky fy.Stratílek se udělal soupis věcí, které budou potřeba ke zprovoznění. Činnost- letos jsme byli u dvou požárů, byl to osobní automobil a rodinný dům. Nevyhnuli se nám ani povodně nebylo to sice nic dramatického ,ale bylo potřeba zajistit dohled na předem vytipovaných místech, odstraňovat větší nečistoty a překážky v toku Výmoly aby nevznikali ještě větší škody zaplavením. Nezanedbatelnou činností byla spolupráce s ostatními sbory ať na výročích nebo soutěžích, spolupracovali jsme též s místním fotbalovým oddílem (příprava dětského dne, fotbalové utkání se starou gardou a soutěž v požárním útoku). Celkově jsme se účastnili 3 soutěží v požárním útoku s družstvem mužů mladších a 2 soutěží s družstvy mladších žáků, kteří se umísťují podstatně lépe než my . Na soutěžích se letos z trávilo cca 260h.,na ukázkách techniky 120h.,na opravách a údržbě techniky 180h.,na sportovních a kulturních akcí 105h.,pomoc ostatním sborům a spolkům 95h.,na zásazích (bez rozdílu) 100h.,a nakonec na různých školeních a nácvicích cca450h. Na sklonku roku jsme podali návrh na vyznamenání dvou našich dlouholetých členů a byla poslána žádost o dotace od Středočeského Kraje na doplnění naší výstroje a výzbroje. V příštím roce bychom měli vyřešit přestavbu hasičské zbrojnice, aby se tam mohl parkovat vůz RTH. Dále musíme dokončit různé opravy techniky, aby nás řádně a spolehlivě reprezentovala.
Sbor jsme sice malí ale celkem aktivní a věřím, že každý dělá dle svého nejlepšího vědomí a svědomí a také dle svých časových možností. Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům za obětavou a častokrát nedoceněnou práci. Dále bych rád poděkoval obecnímu zastupitelstvu za dobrou spolupráci a naši podporu, děkuji též členům ostatních sborům a spolkům se kterými spolupracujeme. Zároveň se těším že v nadcházejícím roce se naše spolupráce bude nadále rozvíjet a povede ke spokojenosti nás všech.

Černý Jaroslav -velitel JSDH

Jak se Vám líbí naše webové stránky?

Líbí! (23 | 52%)
Jde to! (11 | 25%)
Nelíbí! (10 | 23%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one