Autor stránek

Autor stránek

Založení sboru Vyšehořovice -Kozovazy

 Na podnět Josefa Kubrycha a Josefa Kruckého, napsal říd.uč. Jos.Faix jednatel místní osvětové komise v srpnu 1923  provolání k občanům, aby se zúčastnili založení hasičského sboru.

Přihlásilo se 92 členů (29 čin.,13 zakl, 51přisp.). V květnu 1924 byl zvolen prozatimní výbor, jemuž bylo uloženo vykonati přípravné práce k založení sboru. Do tohoto výboru byly zvoleni mimo jiné - starosta Fr.Hlaváček, jednatel Jos.Faix.

Ustavující valná hromada se konala 24.srpna 1924 za přítomnosti 37 členů. Byly zvoleni starosta Vác.Huka, velitel Jos. Bohaboj, náměstek velitele Ant.Krystlík.

V září 1924 byl zvolen jednatel Jos.Faix, pokladník Jos.Černý a dozorce náčiní Jos.Strnad.

Koncem roku 1924 měl sbor 77členů přispívajících 60 z Vyšehořovic, 17 z Kozovaz. Prvních činných členů měl sbor 23, 18 z Vyšehořovic a 5 z Kozovaz.

V roce 1925 byl zřízen při sboru ženský odbor, do něhož se přihlásilo 23 členek.

Počátkem roku 1925 opatřeno bylo 22 pracovních stejnokrojů a výzbroj za 9721Kč, v červnu téhož roku zakoupil sbor od firmy R.A.Smekal na Smíchově čtyřkolovou stříkačku normální, dvouproudní s navijákem vzadu za 26000 kč .

V roce 1929 převzala tuto stříkačku firma Holečkova a dodala sboru motorovou dvoukolovou stříkačku s dvěma válci za doplatek 26000Kč.

Během svého trvání zůčastnil se sbor hašení 2 požárů místních, 1 požáru  v Kozovazech, 2 požárů přespolních a uspořádal 4 veřejná cvičení.

Stav členstva počátkem roku 1931 byl: 21 členů čin., 8 žen, 68 členů přisp.,27 zakl., celkem124 členů.

 

                                                          Dle kroniky Josefa Faixe        

   Historie sboru z druhé poloviny dvacátého století bude doplněna zatím nejsou k dispozici žádné podklady.

    Z novodobé historie

 Po řadu let měl náš sbor jen dva aktivní členy velitele Júliuse Totha a řidiče Františka Ilka st., kterým je nutno poděkovat za dlouholetou a obětavou činnost bez které by náš sbor jistě zanikl a my bychom neměli kde navazovat a čerpat zkušenosti.

Technicky byl sbor vybaven pragou RN a přenosnou mot. stříkačkou PS 12.

Roku 2005 byl zvolen nový velitel Jiří Toth, členská základna se začala znovu rozrůstat a za nedlouho už nás bylo asi pět. Pracovalo se na drobných opravách hasičárny, údržbě a opravách techniky. Po plném zprovoznění stříkačky PS 12 se začalo pracovat na oživení členské základny a náboru nových členů.

V roce 2009 byla přesunuta zasedací místnost do přilehlých prostor hasičárny. Členská základna byla již tak početná,  že jsme se mohly zůčastnit okrskové soutěže v Přišimasech. Účast na takové  soutěži byla v našem sboru historicky první.

Před koncem roku 2010 se nám podařilo získat novou techniku Š706RTH Cas25 a přívěsnou stříkačku STRATÍLEK z roku 1937.                                                            

 Začátkem roku 2010 zvolila valná hromada nový výbor ve složení velitel Černý Jar., starosta Toth Jiří, náměstek starosty Stejskal David, jednatel Pelcl Fr., hospodář Ilko Fr.st. Přibyli i noví členové takže počet aktivních členů je 13.

 

 

 

1

Jak se Vám líbí naše webové stránky?

Líbí! (23 | 52%)
Jde to! (11 | 25%)
Nelíbí! (10 | 23%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one